Potvrzení emisní normy

Potvrzení EURO normy a příslušného platného předpisu vozidla.

Ověření Vaší žádosti je zdarma, případné vystavení certifikátu pak zpoplatněno částkou 3 509 Kč.

Doručovací údaje
Požadované dokumenty