Výměna karoserií

Výměna dvou identických karoserií z jednoho vozidla na druhé. Nelze kombinovat napříč modelovými řadami a modely.

Ověření Vaší žádosti je zdarma, případné vystavení certifikátu pak zpoplatněno částkou 3 509 Kč.

Doručovací údaje
Požadované dokumenty