Duplikát výrobního štítku

Formulář pro vytvoření duplikátu výrobního štítku nacházejícího se na B sloupku vozidla z důvodu nečitelnosti nebo poškození. K vystavení tohoto certifikátu je potřeba vložit Potvrzení o identifikaci vozidla od autorizovaného partnera Ford.

Cena služby: 3 509 Kč

Doručovací údaje
Požadované dokumenty