Přestavba vozidla

Pokud potřebujete přestavit vozidlo – snížení/zvýšení obsaditelnosti, změna druhu vozidla, přestavba na obytný vůz a jiné druhy přestaveb.

Ověření Vaší žádosti je zdarma, případné vystavení certifikátu pak zpoplatněno částkou 3 509 Kč.

Doručovací údaje
Požadované dokumenty