Změna kategorie vozidla

Pokud potřebujete změnit kategorii vozidla z N1 na M1 nebo naopak.

Ověření Vaší žádosti je zdarma, případné vystavení certifikátu pak zpoplatněno částkou 3 509 Kč.

Doručovací údaje
Požadované dokumenty