Vyražení VIN kódu náhradní technologií

Formulář pro vyražení VIN z důvodu koroze, nečitelnosti či neúplnosti. K vystavení tohoto certifikátu je potřeba vložit Potvrzení o identifikaci vozidla od autorizovaného partnera Ford.

Ověření Vaší žádosti je zdarma, případné vystavení certifikátu pak zpoplatněno částkou 2 420 Kč.

Doručovací údaje
Požadované dokumenty