Doplnění ostatních údajů do TP

Pokud potřebujete doplnit jiné údaje než pneumatiky a kola do Technického průkazu, které v něm zapsány nemáte.

Ověření Vaší žádosti je zdarma, případné vystavení certifikátu pak zpoplatněno částkou 3 509 Kč.

Doručovací údaje
Požadované dokumenty