Výpis z technických údajů, CoC list

Při koupi vozidla z jiné země, zpravidla ve formě tzv. Certifikátu shodnosti vozidla (CoC).

Ověření Vaší žádosti je zdarma, případné vystavení certifikátu pak zpoplatněno částkou 3 509 Kč.

Doručovací údaje
Požadované dokumenty